Lista szkół - Gmina Kuślin


Wybierz miasto:
szkoły Michorzewo
szkoły Śliwno
szkoły Trzcianka
szkoły Wąsowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie
Szkolna 2
64-316 Michorzewo
telefon: 0614478509
Gimnazjum Publiczne w Wąsowie
Szkolna 2
64-316 Wąsowo
telefon: 0614472597
Liceum Profilowane w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Policealne Studium Zawodwoe dla Dorosłych w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Przedszkole
Lipowa 51
64-316 Wąsowo
telefon: 0614472977
Przedszkole w Michorzewie
Szkolna 2
64-316 Michorzewo
telefon: 0614473036
Szkoła Podstawowa
Lipowa 51
64-316 Wąsowo
telefon: 0614472977
Szkoła Podstawowa w Michorzewie
Szkolna 2
64-316 Michorzewo
telefon: 0614473036
Szkoła Podstawowa w Śliwnie
23
64-316 Śliwno
telefon: 0614473325
Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Technikum Uzupełniające Rolnicze dla Dorosłych w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Technikum w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032
Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Wąsowie
Lipowa 51
64-316 Wąsowo
telefon: 0614472977
Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie
Szkolna 2
64-316 Michorzewo
telefon: 0614473036
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance
15 A
64-316 Trzcianka
telefon: 0614473032

1